ดูหนัง Tale of the Mural (Liaozhai Painting Wall) กำแพงภาพปีศาจ (2023)